Osiągnięcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2017 do 2020 roku

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Skład ukonstytuowanego po Walnym Zebraniu w dniu 15.06.2021 r. Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie

przedstawia się następująco:

prezes - Barbara Kończak

v-ce prezes - Halina Dudkowiak- Reuter

v-ce prezez - Jolanta Szóstak

sekretarz - Aleksandra Życka

skarbnik - Elżbieta Pierszała

członkowie - Maria Bielińska, Irena Górecka, Danuta Kroczak i nieobecna na zdjęciu Małgorzata Matuszewska.

 

Ratuszowa, Walne Zebranie 15.06.2021 r.

W dniu 15 czerwca odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne naszej organizacji. Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Krotoszyna Franciszek Marszałek , dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Joanna Jarocka , koordynator Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw Zuzanna Nadzieja. Nasi goście zabrali głos zachęcając do szerszej aktywności, ścisłej współpracy prowadzącej do lepszego wykorzystania istniejącej i nowo powstającej bazy miejsc do organizowania imprez .Jak bywa na takich spotkaniach przedstawiono działania z poprzedniego roku, zamierzenia na rok bieżący. Z uwagi na rezygnację dotychczasowego prezesa, dokonano wyboru nowego, którym została pisząca tego posta Barbara Kończak. Do składu zarządu dobrano Danutę Kroczak oraz Małgorzatę Matuszewską. Uchwalono zmianę statutu, pozwalającą m.in na organizowanie wycieczek i wyjazdów na wczasy.

Historia założenia Stowarzyszenia
Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie został zarejestrowany jako stowarzyszenie w dniu 10 lutego 2014 roku w KRS Sądu Rejonowego 
Poznań- Nowe Miasto I Wilda IX Wydział Gospodarczy po numerem 0000497257.
Dokumenty w sprawie rejestracji stowarzyszenia złożyła w dniu 14.01.2014 r. trzyosobowa delegacja w składzie:
Juliusz Poczta - przewodniczący UTW
Andrzej Piotrowski - dyr. PCPR w Krotoszynie
Elżbieta Maleszka - v-ce przewodnicząca UTW
12 marca 2014 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie UTW na którym wybrano 6 osobowy zarząd w składzie:
Juliusz Poczta - przewodniczący
Elżbieta Maleszka - v-ce przewodnicząca
Krystyna Sobczyk - v-ce przewodnicząca
Zygmunt Ziętkiewicz - sekretarz
Krystyna Młynarczyk - skarbnik
Elżbieta Białek - członek
Elżbieta Płóciennik - członek
oraz komisję rewizyjną:
Maria Bielińska - przewodnicząca
Ewa Cieluch - członek
Alina Brykczyńska - członek
W tym pierwszym składzie zarząd działał aż do 1 lutego 2017 r.  właściwie organizując wszystko od podstaw.
Wiele ciekawych imprez, oferta rozwoju różnych aktywności sprawiła , że liczba członków i ich zadowolenie znacząco wzrastało.

W lutym 2017 roku wybrano nowy zarząd , któremu przewodniczyła prezes Elżbieta Maleszka.
W skład zarządu weszli również:
v-ce prezes - Krystyna Sobczyk
v-ce prezes - Magdalena Sadowska
skarbnik - Grażyna Deckert-Pietrasik
sekretarz- Zygmunt Ziętkiewicz
członkowie zarządu ; Helena Flajszer, Krystyna Młynarczyk, Alina Brykczyńska, Maria Bielińska, Ewa Cieluch
Kolejne trzy lata pod zarządem prezes Elżbiety Maleszki to ciąg udanych działań, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zajęć, realizacja nowych projektów.Aktualności

Imprezy oko-licznościowe   Wycieczki

 

 

Strona główna

 

Biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 11.00

Zdjęcie i logo P.W.Płócienniczak

ul.Zdunowska 12, tel. 661 111 998, 880 010 865,   e-mail: utw.krotoszyn@gmail.com

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Krotoszynie

 

 

 

Kręgle

 

Dietetyka

 

 

     Malarstwo           Florystyka       Ceramika

 

 

Malarstwo

Ceramika

 

 

 

Terapia mózgu

Zajęcia z

fizjoterapeutą

 

 

     

       O nas                  

 

 

                      projekty            uchwały

 

 

 

 

 

 

Terapia tańcem

 

Aerobik

 

Aqua aerobik

 

 

 

Gimnastyka

Joga

Cykliści