Aktualności

Imprezy oko-licznościowe   Wycieczki

 

 

Strona główna

 

Biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 11.00

Zdjęcie i logo P.W.Płócienniczak

ul.Zdunowska 12, tel. 661 111 998, 880 010 865,   e-mail: utw.krotoszyn@gmail.com

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Krotoszynie

 

 

 

Kręgle

 

Dietetyka

 

 

     Malarstwo           Florystyka       Ceramika

 

 

Malarstwo

Ceramika

 

 

 

Terapia mózgu

Zajęcia z

fizjoterapeutą

 

 

     

       O nas                  

 

 

                      projekty            uchwały

 

 

 

 

 

 

Terapia tańcem

 

Aerobik

 

Aqua aerobik

 

 

 

Gimnastyka

Joga

Cykliści

 

W minioną środę 29.03.2023 r. Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie podczas Walnego Zebrania Sprawozdawczo Wyborczego dokonał wyboru Zarządu w składzie: Barbara Kończak, Halina Dudkowiak-Reuter, Jolanta Szóstak, Aleksandra Życka, Maria Bielińska i Irena Górecka - to osoby z poprzedniego Zarządu,  oraz Hanna Wojczuk, Małgorzata Włoch i Krystyna Sobczyk, które dołączyły do zarządu po wyborach. Na zdjęciu brakuje Jolanty Szóstak. 

 Zarząd wyłoniony po Walnym Zebraniu Sprawozdawczo- Wyborczym

Osiągnięcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku od 2017 do 2020 roku

Zarząd Uniwersytetu Trzeciego Wieku

Skład ukonstytuowanego po Walnym Zebraniu w dniu 15.06.2021 r. Zarządu Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Krotoszynie

przedstawia się następująco:

prezes - Barbara Kończak

v-ce prezes - Halina Dudkowiak- Reuter

v-ce prezez - Jolanta Szóstak

sekretarz - Aleksandra Życka

skarbnik - Elżbieta Pierszała

członkowie - Maria Bielińska, Irena Górecka, Danuta Kroczak i nieobecna na zdjęciu Małgorzata Matuszewska.

 

Ratuszowa, Walne Zebranie 15.06.2021 r.

W dniu 15 czerwca odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne naszej organizacji. Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Krotoszyna Franciszek Marszałek , dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Joanna Jarocka , koordynator Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw Zuzanna Nadzieja. Nasi goście zabrali głos zachęcając do szerszej aktywności, ścisłej współpracy prowadzącej do lepszego wykorzystania istniejącej i nowo powstającej bazy miejsc do organizowania imprez .Jak bywa na takich spotkaniach przedstawiono działania z poprzedniego roku, zamierzenia na rok bieżący. Z uwagi na rezygnację dotychczasowego prezesa, dokonano wyboru nowego, którym została pisząca tego posta Barbara Kończak. Do składu zarządu dobrano Danutę Kroczak oraz Małgorzatę Matuszewską. Uchwalono zmianę statutu, pozwalającą m.in na organizowanie wycieczek i wyjazdów na wczasy.

Historia założenia Stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Krotoszynie został zarejestrowany jako stowarzyszenie w dniu 10 lutego 2014 roku w KRS Sądu Rejonowego 

Poznań- Nowe Miasto I Wilda IX Wydział Gospodarczy po numerem 0000497257.

Dokumenty w sprawie rejestracji stowarzyszenia złożyła w dniu 14.01.2014 r. trzyosobowa delegacja w składzie:

Juliusz Poczta - przewodniczący UTW

Andrzej Piotrowski - dyr. PCPR w Krotoszynie

Elżbieta Maleszka - v-ce przewodnicząca UTW

12 marca 2014 r. odbyło się pierwsze Walne Zebranie UTW na którym wybrano 6 osobowy zarząd w składzie:

Juliusz Poczta - przewodniczący

Elżbieta Maleszka - v-ce przewodnicząca

Krystyna Sobczyk - v-ce przewodnicząca

Zygmunt Ziętkiewicz - sekretarz

Krystyna Młynarczyk - skarbnik

Elżbieta Białek - członek

Elżbieta Płóciennik - członek

oraz komisję rewizyjną:

Maria Bielińska - przewodnicząca

Ewa Cieluch - członek

Alina Brykczyńska - członek

W tym pierwszym składzie zarząd działał aż do 1 lutego 2017 r.  właściwie organizując wszystko od podstaw.

Wiele ciekawych imprez, oferta rozwoju różnych aktywności sprawiła , że liczba członków i ich zadowolenie znacząco wzrastało.

 

W lutym 2017 roku wybrano nowy zarząd , któremu przewodniczyła prezes Elżbieta Maleszka.

W skład zarządu weszli również:

v-ce prezes - Krystyna Sobczyk

v-ce prezes - Magdalena Sadowska

skarbnik - Grażyna Deckert-Pietrasik

sekretarz- Zygmunt Ziętkiewicz

członkowie zarządu ; Helena Flajszer, Krystyna Młynarczyk, Alina Brykczyńska, Maria Bielińska, Ewa Cieluch

Kolejne trzy lata pod zarządem prezes Elżbiety Maleszki to ciąg udanych działań, kontynuacja wcześniej rozpoczętych zajęć, realizacja nowych projektów.