Aktualności

Imprezy oko-licznościowe   Wycieczki

 

 

Strona główna

 

Biuro czynne w środy w godz. 10.00 - 11.00

Zdjęcie i logo P.W.Płócienniczak

ul.Zdunowska 12, tel. 661 111 998, 880 010 865,   e-mail: utw.krotoszyn@gmail.com

UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU w Krotoszynie

 

 

 

Kręgle

 

Dietetyka

 

 

     Malarstwo           Florystyka       Ceramika

 

 

Malarstwo

Ceramika

 

 

 

Terapia mózgu

Zajęcia z

fizjoterapeutą

 

 

     

       O nas                  

 

 

                      projekty            uchwały

 

 

 

 

 

 

Terapia tańcem

 

Aerobik

 

Aqua aerobik

 

 

 

Gimnastyka

Joga

Cykliści

 

W dniu 15 czerwca 2021 r.odbyło się Walne Zebranie Zwyczajne naszej organizacji. Swoją obecnością na zebraniu zaszczycili nas: Burmistrz Miasta Krotoszyna Franciszek Marszałek , dyrektor Krotoszyńskiego Ośrodka Kultury Joanna Jarocka , koordynator Centrum Krotoszyńskich Inicjatyw Zuzanna Nadzieja. Nasi goście zabrali głos zachęcając do szerszej aktywności, ścisłej współpracy prowadzącej do lepszego wykorzystania istniejącej i nowo powstającej bazy miejsc do organizowania imprez .Jak bywa na takich spotkaniach przedstawiono działania z poprzedniego roku, zamierzenia na rok bieżący. Z uwagi na rezygnację dotychczasowego prezesa, dokonano wyboru nowego, którym została pisząca tego posta Barbara Kończak. Do składu zarządu dobrano Danutę Kroczak oraz Małgorzatę Matuszewską. Uchwalono zmianę statutu, pozwalającą m.in na organizowanie wycieczek i wyjazdów na wczasy.

                                        KOMUNIKAT z dnia 4.05.2021 r.
 
Zarząd UTW informuje, że w każdą środę w godz. 10 -11 począwszy od dnia 12 maja 2021 r. w siedzibie CKI przy ul. Zdunowskiej 12, róg Piastowskiej, wznawiamy dyżury, podczas których będzie możliwość opłacenia składek członkowskich i zapisania się do stowarzyszenia.
Pierwsze zajęcia to cykl spotkań z psychologiem, których tematem byłoby radzenie sobie ze stresem spowodowanym epidemią.
Przewidujemy, że w drugiej połowie maja rozpoczniemy zajęcia z gimnastyki i jogi / zajęcia na świeżym powietrzu , w zależności od warunków atmosferycznych/,wycieczki rowerowe,  plenerowe spotkania przy grilu.
Chcielibyśmy realizować wszystkie dotychczasowe aktywności takie jak : terapia mózgu, kręgle, terapia tańcem - dokończenie poprzedniego projektu . Będą też nowe zajęcia z terapii tańcem z nową osobą prowadzącą.
 
W zależności od otrzymanych dotacji planujemy wznowić aerobik w wodzie i wycieczki krajoznawcze.
Cały nasz plan uzależniony jest od sytuacji epidemiologicznej w kraju.
Trzymajmy kciuki za realizację tych planów.
Szczegółowe informacje poprzedzane będą oddzielnymi komunikatami.

Komunikaty z 27.08.2020 r.

W  piątek  18.09.2020


odbyło się spotkanie z radcą prawnym Markiem Mochem. Tematem wykładu były mediacje.

Dla przypomnienia emeryci mają możliwość skorzystania z bezpłatnych porad prawnych. Termin spotkania z prawnikiem uzgadnia się w sekretariacie Starostwa Powiatowego, ul. 56 Puku Piechoty 10 w Krotoszynie, tel. 62 725 42 56.

Wracając do mediacji, nic tak nie dzieli rodzin jak sprawy spadkowe, rozwodowe, alimentacyjne. Zwrócenie się do mediatora o pomoc w uzyskaniu porozumienia stron może znacznie przyspieszyć zakończenie spraw sądowych. Spis mediatorów dostępny jest w Sądzie Rejonowym przy ul. Sienkiewicza 11 w Krotoszynie.